czyli wszystkiego po trochu...
Wykorzystując materiały z Miechowskiego Kuferka należy powołać się na źródło: http://miechowski_kuferek.manifo.com/
dotyczy to także kopiowania i publikacji zdjęć.

Cmentarz w Szreniawie

Kaplica grobowa Linowskich.(2019)

Grób Adama Linowskiego, właściciela Szreniawy.

Grób Eugenii z Żelińskich Linowskiej.


 

 

 

 

 

Grób Konstantego Kubeckiego, właściciela dóbr Trzebienice, zmarłego w 1858 roku.


 

 

 

 

 

Grób Apolonii z Wollfów Hahnowej, zmarłej w 1838 roku w Makowie.

Apolonia Hahn była babką Ludwiki Klary Barbary z Riegerów primo voto Steinkeller, secundo voto Witaszewskiej, właścicielki Makowa.Grób Józefa Gajewskiego, właściciela dóbr Wierzchowisko.Grób rodziny Zdanowskich, właścicieli Szreniawy (do 1907 roku) i Wilczkowic.
Pochowano tu między innymi ks. Józefa Zdanowskiego, profesora seminarium duchownego w Kielcach, wizytatora klasztorów diecezji kieleckiej w okresie międzywojennym.Grób Marii ze Strasburgerów Kozłowskiej, właścicielki Przybysławic, żony Stefana Kozłowskiego, matki premiera Leona Kozłowskiego.

Grób:
 
1) Lucyny ze Strasburgerów Kozłowskiej, żony Romualda Rafała Ksawerego Kozłowskiego, właściciela Lipnicy oraz od 1897 do 1906 r. Rembieszyc (Rembieszyce były w rękach rodziny Kozłowskich już od 1854 r. - najpierw miał je Romuald Leon, potem po kolei jego synowie: Stefan Rafał i Romuald Rafał Ksawery).
Lucyna Kozłowska wywodziła się z rodziny ewangelików, jednak przeszła na katolicyzm pod wpływem swej siostrzenicy, Marii Salomei Kozłowskiej (siostry Marii Anieli pełniącej swą posługę w osrodku dla niewidomych w Laskach).

2) Heleny z Kozłowskich Dąbrowskiej.
Helena Bronislawa Dąbrowska z Kozłowskich urodziła się w miejscowości Lipnica należącej do parafii Złotniki w 1894 r. Jej rodzicami byli Romuald Rafał Ksawery i Lucyna ze Strasburgerów. Pochowana obok matki. W akcie chrztu ojciec wymieniony jest jako właściciel Lipnicy.
Helena była malarką, jedną z pierwszych studentek Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Wujem Heleny był Stanisław Radziejowski, znany w Polsce i Europie artysta malarz, uczeń Jana Matejki. Żona arysty, Helena ze Strasburgerów, była siostrą Lucyny ze Strasburgerów Kozłowskiej, matki Heleny.

3) Anny Kozłowskiej.
Anna Lucyna Kozłowska była córką Romualda Kafała Ksawerego i Lucyny ze Strasburgerów. Urodziła się w Lipnicy 1896 r.

Córkami Lucyny i Romualda były także Zofia Kozłowska Budkowa, ur. w 1893 r. profesor historii  oraz Irena Kozłowska Kosmowska, publicystka i działaczka społeczno-oświatowa.


Leon Kozłowski w czasach służby w legionach - rysunek Heleny Dąbrowskiej z Kozłowskich, która po śmierci spoczęła na cmentarzu w Szreniawie. Zbiory NAC.
KOZŁOWSCY Z PRZYBYSŁAWICPrzyjęto, że gniazdem rodziny Kozłowskich była wieś Kozłowo w województwie płockim. Początkowo Kozłowscy pieczętowali się herbem Jastrzębiec a następnie Wieże. Najstarszym znanym przodkiem z linii przybysławickiej był urodzony około 1670 r. Hiacynt (Jacek) Kozłowski. Poniżej skrócona genealogia rodziny (za Uruskim):

  • Jacek Kozłowski + Marianna Marcinkowska => Stefan Kozłowski (komisarz starostwa rabsztyńskiego).

  • Stefan Kozłowski  (xx-1739) + Katarzyna z Sapińskich Tustanowska => Tomasz Kozłowski. 
Tomasz był regentem królewskim komory celnej w Siewierzu, pisał się Jastrzębiec - Kozłowski. W 1791 r. utracił wzrok, w wyniku czego otrzymał dożywotnią rentę. Przystapił do konfederacji targowickiej. 

  • Tomasz Kozłowski (1740-1803) + Ewa Muszyńska => Ludwik Józef Jan Kanty Kozłowski. 
Ludwik Józef Jan Kanty Kozłowski (1784-1852), właściciel Rzeżuśni, Przybysławic, Mękarzewa i Rembieszyc. Wylegitymowny w Królestwie Polskim w 1840 r. ze szlachectwa z herbem Wieże (nie wiadomo dlaczego nastąpiła zmiana herbu). Miał dwie żony: pierwszą była Marianna Wojakowska, natomiast drugą Marianna Dobrzyńska, z którą miał m. in.  syna Romualda Leona (1822-xx), właściciela Witowic i Rembieszyc.

  • Romuald Leon Kozłowski + Bronisława Radziejowska => Ich dzieci:
  1. Stefan Rafał ur. 1859 + Maria Strasburger => Leon, Tomasz, Jan, Bronisława, Aniela i Maria.
  2. Romuald Rafał Ksawery ur. 1864 + Lucyna Strasburger => Kazimierz, Edward, Zofia, Helena i Anna.
  3. Irena Kozłowska + Wiktoryn Kosmowski.
  4. Zofia Kozłowska + Adam Żuk - Skarszewski.
  5. Ksawera + Bronisław Chełmicki.

Stefan Kozłowski (1859-1908) po ślubie z Marią Strasburger osiadł w podmiechowskich Przybysławicach, gdzie rozwinął dzialalnośc gospodarczą i społeczną. Był założycielem Towarzystwa Rolniczego Kieleckiego, w którym pełnił funkcję kierownika działu handlowego (najpierw w Kielcach, potem w Lublinie).
Wspólnie z postępowymi działaczami powiatu miechowskiego zainicjował utworzenie chłopskiej organizacji rolniczej "Jutrzenka". Był jednym ze współorganizatorów wystawy rolniczej w Miechowie w 1903 r. W 1905 r. założył pierwsze w powiecie miechowskim   Kółko Rolnicze w Przybysławicach, w 1907 wspólnie z żoną ufundował ochronkę i zorganizował tajną szkołę.
W 1905 za przystąpienie do akcji wprowadzania języka polskiego do administracji gminnej został wydalony z Królestwa Polskiego do Petersburga. Działał w utworzonej w 1906 Polskiej Macierzy Szkolnej. Po Stefanie Przybysławice objął jego syn Tomasz.

  • Tomasz Kozłowski ur. 1895 + Jadwiga Postępska => Stefan, Krzysztof i Tomasz.

Tomasz Stefan Kozłowski (1895-1946) – urodzony w Przybysławicach polski ziemianin, rolnik, działacz społeczny, w okresie międzywojennym poseł na Sejm III (1930–1935) i IV (1935–1938), prezes Wojewódzkiego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych w Kielcach oraz członek jego rady głównej.
W sierpniu 1914 roku zgłosił się do I Brygady Legionów Polskich, walczył w 1 pułku ułanów Legionów Polskich. Od 5 lutego do 31 marca 1917 roku był słuchaczem kawaleryjskiego kursu oficerskiego przy 1 pułku ułanów w Ostrołęce. Po kryzysie przysięgowym w 1917 roku został internowany w Szczypiornie, skąd zbiegł i wstąpił do POW. W czasie manifestacji przeciw traktatowi brzeskiemu w lutym 1918 r. w Warszawie został ranny.
W czasie wojny polsko-bolszewickiej walczył w stopniu podporucznika w 11. Pułku Ułanów Legionowych. Odznaczony osobiście przez Józefa Piłsudskiego Krzyżem Virtuti Militari podczas pobytu w Przybysławicach w 1922 r.
W czasie II wojny światowej działał w AK  a także organizował pomoc dla pisarzy i literatów. Zginął w 1946 r. w Mielnie gdy ratował tonącą dziewczynkę.

Stefan Kozłowski (1928-2007) – urodzony we Lwowie polski geolog, ekolog, taternik, nauczyciel akademicki i polityk, poseł na Sejm X kadencji, minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w rządzie Jana Olszewskiego.

Krzysztof Jan Kozłowski (1931-2013) – urodzony w Przybysławicach polski dziennikarz, filozof, minister spraw wewnętrznych i szef Urzędu Ochrony Państwa, senator I, II, III i IV kadencji. Od 1965 do 2007 r. był zastępcą redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego.

Stefan Kozłowski.*

Tomasz Kozłowski, ostatni dziedzic Przybysławic.*

Leon Kozłowski, Józef Piłsudski i Zofia Zawiszanka w Przybysławicach. Żródło:Historia z konsekwencjami., K. Kozłowski i M. Komar.

Premier Leon Kozłowski, Stefan Kozłowski oraz prezydent Ignacy Mościcki. Otwarcie linii kolejowej Kraków-Miechów. Zbiory NAC.

Grób senatora Krzysztofa Kozłowskiego na krakowskim Salwatorze.

*Źródło: S. Kozłowski, Życie społeczne wsi Przybysławice w Powiecie miechowskim.


Grób Zygmunta Humnickiego (1831-1896) i jego żony Teodory z Błeszyńskich Humnickiej (ok. 1838-1918), właścicieli dóbr Lubania a następnie Maków.
Grób Władysława Krzysztoforskiego (1887-1931) i jego żony Anny z Humnickich Krzysztoforskiej (1878- 1940), właścicieli resztówki i dworu w Makowie. 

Grób Heleny z Radziejowskich Zaborowskiej, prawd. córki Stanisława i Heleny Strasburger, właścicieli Trzebienic.


Grób Starzyńskich.

Maria z Falkowskch Starzyńska była żoną ppłk Mieczysława Starzyńskiego, oficera Wojska Polskiego, attache wojskowego w Belgradzie, wicewojewody pomorskiego, wojewody stanisławowskiego, redaktora naczelnego Gazety Polskiej.
Mieczysław Starzyński, kawaler Orderu Virtuti Militari, brat Romana, kawalera Orderu Virtuti Militari, dyrektora Polskiej Agencji Telegraficznej i Polskiego Radia oraz Stefana, posła i senatora, prezydenta Warszawy. Mieczysław Starzyński zginął zamordowany przez Niemców w Sachsenchausen. W grobie spoczywa Basia Starzyńska, córka Mieczysława i Marii z Falkowskich.

Ppłk. Mieczysław Starzyński. Wikipedia.

 

Prof Iwona Demko opowiada o Helenie z Kozłowskich Dąbrowskiej, jednej z pierwszych studentek ASP w Krakowie. Audycja w Radiu Kapitał.

SULIMA
 herb Popielów z Czapel Wielkich
WIEŻE
herb Kozłowskich z Przybysławic
Kreator stron internetowych - przetestuj